2009

Velkommen til BedreInnovation!

BedreInnovation.dk er en samlet indgang til de resultatkontrakter om udvikling af nye teknologiske serviceydelser til gavn for dansk erhvervsliv og det danske samfund, der er indgået mellem Rådet for Teknologi og Innovation og de 9 Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter for perioden 2010-2012.

Resultatkontrakterne medfinansieres med omkring 300 mio. kr. årligt fra Rådet for Teknologi og Innovation.

Mest læste aktiviteter

Udviklingsaktiviteterne indenfor IKT området vil blive fokuseret på udvikling af DHI’s softwareprodukter med henblik på at udbrede brugen af produkterne til nye anvendelsesområder og nye kundegrupper.
I 2020 skal 30 % af det danske energiforbrug komme fra vedvarende energi, hvis vi skal nå Danmarks klimamål. Det svarer til en fordobling i forhold til i dag. Den vedvarende energi er samtidig en oplagt drivkraft mod at skabe nye arbejdspladser gennem teknologisk innovation.